Teollisuuden uutiset

Ympäristönsuojelulaitteiden nykytilanne ja tulevaisuudennäkymät

2021-11-02

Ympäristönsuojelu (kone)on tämän päivän maailman teema ja kaikkien teollisuudenalojen ydinkehityskysymys. Vaikka kotimainen huomio ja täytäntöönpanoympäristönsuojelun tuotantoeivät ole yhtä vahvoja kuin kehittyneet maat, sokean laajentumisen estäminen, tarpeettomien rakentamisen poistaminen, tuotannon energiankulutuksen vähentäminen ja alhainen hyötysuhde ovat kokonaistilanteen prioriteetteja. Kiinan taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen prosessissa yhä näkyvämpiä ympäristöristiriitoja kohdatessa Kiinan ympäristöteollisuuden kehittämisen päätavoitteeksi on tullut merkittävien ympäristöongelmien tehokas ratkaiseminen, ympäristön laadun parantaminen ja aktiivisen ympäristönsuojelun uuden tien tutkiminen, jolla on alhaiset kustannukset, hyvät hyödyt, alhaiset päästöt ja kestävyys. Kansallisten politiikkojen kannustamana Kiinan ympäristönsuojelulaitteiden markkinoiden odotetaan jatkavan nopeaa kehitystrendiä lähivuosina, ja alan kehitysnäkymät ovat erittäin optimistiset.